Postavite pitanje

Dizna PNME 70-100 mm

Dizna za sečenje propanom , koristi se sa ručnim gorionicima.
Dizna PNME